Hyundai HRP/HRPO-M16MVB/18MVB

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Wi-fi................................................nema
Radna tvar......................................R32
Raspon rashladnog učina (kW).......
SEER / Energetski razred HL ........ 6,1 / A++
Raspon učina grijanja (kW) ............
SCOP / Energetski razred GR ........ 4,0 / A+
Razina buke - hlađenje UJ (dBA) ... 25/42
Jamstvo .......................................... 36 mjeseci
Težina vanj. jed. (Kg) ...................... 22.7
Ionizator zraka ................................ Da
Razina buke vanjske jed. (dBA) ...... 56